Renovering och reparering av böcker

Med tiden slits böcker ut och de går sönder då de används frekvent. Om man vill bevara en bok kan en reparation vara en lösning. Vår service omfattar både reparationer och renoveringar av gamla böcker.

Renoveringen av böcker är ett sätt för att bevara dem i gott skick och för att användas under en lång tid. Hur sönder en bok än må vara kan vi reparera den. Bokens yta kan bytas ut antingen mot en helt ny eller att bokens gamla pärm- och ryggytor tas loss och klistras ovanpå nya bokpärmar. Då bevarar boken sin arkaistiska yttre dräkt så som förut. Om det behövs så gör vi även reparationer av trasiga blad med japanpapper. Arbetet görs genom att utnyttja traditionella metoder och hantverksskicklighet. Vi gör även nya tryck till vilka vi har ett brett sortiment med många olika typsnitt, linjer, ornament och bilder.