Specialarbeten

Ett specialarbete kan vara till exempel ett gömställe för ”hostmedicin” eller Marskis stav ("Marskin sauva") till förvaringen av olika föremål. Vi tillverkar även medaljfodral, t.ex. av skinn, vars fodring kan vara gjord av äkta sammet.