Bokbinderi V. & K. Jokinens säte ligger i Helsingfors

Bokbinderi Jokinen utför professionell bokbindning och är verksamt i Helsingfors. Kontakta oss och fråga mer om våra tjänster!

Våra öppettid är
må-to 9-16 fre 9-14      

TORSDAGEN DEN 20.6 VI STÄNGER KLOCKAN 12.00 OCH VI ÄR DÅ STÄNGD MELLAN 21.6 - 4.8.2024!

Kontaktformulär

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Kirjansitomo V. & K. Jokinen
Tarkk\'ampujankatu 9 A 3
00120 HELSINKI

FO-nummer: 2104346-4
Telefonnummer: 09-635143

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Kontaktuppgifter

Bokbinderi V&K Jokinen

Tarkk'ampujankatu 9 A 3
00120 Helsingfors

FO-nummer: 21043464
Tel.09 635143
www.kirjansitomovkjokinen.fi

Titta öppnings tider från Kontaktuppgifter sidan