Fodral och portföljer

Vi gör olika fodral till böcker, papper och i själva verket till vad som helst. Fodralet kan vara slutet, öppet, öppet på ena sidan eller att locket kan öppnas eller att man kan lyfta upp locket helt. Med tillverkning av fodral finns knappt några begränsningar.

Vi tillverkar även portföljer. Berätta bara hurdan du vill ha; fodral, album-, portföljliknande etc. Tillsammans hittar vi säkert en lämplig lösning.