Renoveringsarbete; renoveringsarbetet av en gammal pärmlös bibel

Skadade blad har lappats med japanpapper och bundits in i nya arkaistiska pärmar.